نرم افزار خرید دیون (Buy Dept)

این نرم افزار به سفارش مشتری جهت ثبت چکها و دیون واسپاری شده به بانک در سال ۹۳ طراحی و اجرا شده است. برنامه به صورت تحت ویندوز بوده و به زبان برنامه نویسی #C نوشته شده است.