نرم افزار خزانه داری و چک

این برنامه جهت مدیریت صندوق و چک های بانکی و به سفارش مشتری در سال ۹۳ طراحی و اجرا شده. نرم افزار مذکور تحت ویندوز و به زبان برنامه نویسی #C نوشته شده است.