نرم افزار موبایل فروشگاه هدهد

این نرم افزار جهت استفاده کاربران فروشگاه اینترنتی هدهد و برپایه اندروید طی مدت ۱ ماه طراحی شده . کلیه قابلیتهای فروشگاه اینترنتی در این نرم افزار تعبیه شده است.