تعرفه طراحی سایت و فروشگاه اینتنرنتی وب رایان

 • سایت شرکتی ارزان
 • دامنه ir. رایگان
 • 200 مگابایت هاست
 • قالب آماده وردپرس (انتخاب از نمونه های پیشنهادی)
 • 3 اسلاید برای صفحه اصلی
 • صفحه درباره ما
 • صفحه خدمات ما
 • فرم تماس با ما
 • محصولات (تا ۲۰ محصول)
 • مقالات
 • نمونه کارها و پروژه ها (۳۰ نمونه کار) + توضیحات کامل
 • صفحه تعرفه خدمات
 • صفحه مشتریان ما (۱۰ لوگوی مشتریان)
 • 250/000 تومان
 • سایت شرکتی ساده
 • دامنه ir. رایگان
 • 300 مگابایت هاست
 • قالب بهینه شده ورد پرس + طراحی چیدمان تمام صفحات
 • 3 اسلاید برای صفحه اصلی
 • صفحه درباره ما
 • صفحه خدمات ما
 • فرم تماس با ما
 • محصولات (تا ۲۰ محصول)
 • مقالات
 • نمونه کارها و پروژه ها (۳۰ نمونه کار) + توضیحات کامل
 • صفحه تعرفه خدمات
 • صفحه مشتریان ما (۱۰ لوگوی مشتریان)
 • 700/000 تومان
 • سایت شرکتی حرفه ای
 • دامنه ir. و com. رایگان
 • 500 مگابایت هاست حرفه ای
 • قالب اختصاصی وردپرس
 • 6 اسلاید برای صفحه اصلی
 • صفحه درباره ما
 • صفحه خدمات ما
 • صفحه مقالات و اخبار
 • فرم تماس با ما + نمایش آدرس روی نقشه
 • محصولات (تا ۳۰ محصول) + توضیحات محصولات
 • نمونه کارها و پروژه ها (۳۰ نمونه کار) + توضیحات کامل
 • صفحه تعرفه خدمات
 • صفحه مشتریان ما (۱۰ لوگوی مشتریان)
 • 1/500/000 تومان
 • سایت فروشگاهی ساده
 • دامنه ir. رایگان
 • 200 مگابایت هاست
 • قالب آماده Open Cart
 • 4 اسلاید صفحه اصلی
 • گرافیک اختصاصی بنرها (۴ بنر)
 • یک درگاه پرداخت انتخابی
 • ثبت ۱۰ کالا رایگان
 • آموزش کاربری فروشگاه
 • مقالات
 • نمونه کارها و پروژه ها (۳۰ نمونه کار) + توضیحات کامل
 • صفحه تعرفه خدمات
 • صفحه مشتریان ما (۱۰ لوگوی مشتریان)
 • 700/000 تومان
 • سایت فروشگاهی حرفه ای
 • دامنه ir. و com. رایگان
 • 500 مگابایت هاست حرفه ای
 • طراحی قالب اختصاصی فروشگاهی
 • 6 اسلاید صفحه اصلی
 • گرافیک اختصاصی بنرها (۸ بنر)
 • به تعداد دلخواه درگاه پرداخت
 • ثبت ۲۰ کالا رایگان
 • مآزولهای استاندارد
 • آموزش کاربری فروشگاه
 • نمونه کارها و پروژه ها (۳۰ نمونه کار) + توضیحات کامل
 • صفحه تعرفه خدمات
 • صفحه مشتریان ما (۱۰ لوگوی مشتریان)
 • 1/700/000 تومان